Toegevoegd aan winkelmandje

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg
Inloggen | Registreren | Bekijk winkelmandje
sleutelhanger
batik katoenen waaier
Afrikaanse strohoed
Afrikaanse batik katoenen jurk
Afrikaanse batik katoenen stof
Vroege geschiedenis Ghana
Hoewel het zijn naam aan de moderne staat gaf, was het oude Koninkrijk van Ghana in feite verder in het noorden gesitueerd, in het Sahelgebied van Senegal, Mauretanië, en Mali. De oudste bekende staten in wat nu Ghana is waren de koninkrijken Dogomba en Mamprussi in het noorden, die in de 12de en 13de eeuwen bloeiden. Ongeveer rond die tijd migreerden groepen Akan sprekers-onder hen Ashanti en Fanti-van de savanne en vestigden zich onder de boslijn, waar zij een reeks kleine staten vormden. Rond het begin van de 15de eeuw onderhielden deze gemeenschappen een levendige handel met hun noordelijke buren, de volkeren ten zuiden van de Sahara. De eerste Europeanen die het gebied dat later de Goudkust werd genoemd, bezochten, waren Portugese ontdekkingsreizigers. In 1482 vestigden zij een handelspost op de plaats van het huidige Elmina. Het gebied werd de belangrijkste leverancier van goud aan Europa vóór de ontdekking van de rijke gebieden van Latijns-Amerika. Bovendien wekte de ontwikkelende slavenhandel tijdens de 16de eeuw de interesse van verscheidene Europese naties. In 1642 verdreven de Nederlanders de Portugezen uit het land. De oceaan gerichtte Europese handel hielp de opkomst van de Ashanti, die zich geleidelijk aan hadden bewogen en bij de verbinding van handelsroutes rond Kumasi waren neergestreken-Hetgeen hen toeliet om de handel zowel in het noorden als in het zuiden te overheersen. Tegen 1670 was hun suprematie in het Kumasi gebied onbetwist, en verdere uitbreidingen plaatste het Imperium van de Ashanti onbetwist als overheersend rijk onder de inheemse staten tegen het midden van de 18de eeuw.
Britse overheersing
Onder de Europese invallers die spoedig de Nederlanders uitdaagden waren de Britten, die forten bij de Kust van Kormantine en de Kaap vestigden. De volgende rivaliteit tussen de twee bevoegdheden culmineerde in oorlog, waaruit de Nederlanders victorious te voorschijn kwamen. Door de overheid gesteunde Britse bedrijven, echter, bleven hun belangen nastreven, en ontwikkelden tegen 1750 een bloeiende slavenhandel. Forten werden ook gevestigd door de Denen in Christiansborg en elders, maar tegen het eind van de 18de eeuw overheersten de Britten het gebied. In 1821, 14 jaar na de afschaffing van de slavenhandel, werden de Britse nederzettingen overgenomen door de Britse Kroon. De Britten kochten de Deense forten in 1850, en in 1871 werden de Nederlandse nederzettingen ook onder hun controle gebracht. Het kustgebied, tegen die tijd volledig onder Britse controle, werd een kroonkolonie in 1874. In de vroege 19de eeuw waren stammen van de Ashanti binnengevallen in het kustgrondgebied dat door de Fanti werd bewoond, en vormden daardoor een bedreiging voor de Britse forten. Dit leidde tot een reeks Ashanti-Britse oorlogen die sporadisch opvlamden tot het eind van de eeuw. De grenzen van de kolonie werden gevestigd in 1901; tezelfdertijd werden Ashanti en de noordelijke gebieden toegevoegd aan de kolonie. Een deel van Duits Togoland werd toegevoegd in 1922, en drie jaar later werden de eerste verkiezingen voor een wetgevende raad gehouden. Snelle politieke ontwikkeling, echter, begon pas na de Tweede Wereld Oorlog. De Britten, geconfronteerd met een aanhoudend streven naar nationale onafhankelijkheid, stonden in toenemende mate zelfbestuur toe, met het doel van het geleidelijk aan vestigen van een onafhankelijk land. Dienovereenkomstig ging het Britse Parlement in januari 1957 accoord met de Akte van de Onafhankelijkheid van Ghana, en op 6 Maart van dat jaar gaf de Nationale Assemblé van Ghana een onafhankelijkheidsproclamatie uit. Twee dagen later werd het onlangs onafhankelijk geworden land lid van de Verenigde Naties.
De jaren onder Nkrumah
De dominante politieke partij van de nieuwe natie was de Convention People's Party (CPP), die door Kwame Nkrumah werd geleid. Hij was de eerste premier van het land en de charismatische leider van de pan-Afrikaanse beweging. Er waren echter duidelijke meningsverschillen tussen de CPP en diverse ontevreden politieke groepen. Een eerste bron van wrok was de wens van Nkrumah om een gecentraliseerde in plaats van een gefederaliseerde staat te creëren. De overheid nam hardhandig wraak op zijn critici; in Oktober 1957 vormden zes oppositiegroepen een coalitie die bekend werd als de Verenigde partij. De Ghana Constitutional Amendment Bill van 1958 maakte het voor de Nationale Assemblé mogelijk om de grondwet met een eenvoudige meerderheid te veranderen. Een nieuwe republikeinse grondwet werd opgesteld begin 1960 en werd goedgekeurd door het electoraat. Tezelfdertijd werd Premier Nkrumah verkozen tot de eerste president. Het land werd uitgeroepen tot een republiek op 1 Juli 1960. Gedurende de volgende jaren begon Nkrumah meer en meer dictatoriaal op te treden. De oppositie werd streng beperkt in zijn bewegingsvrijhein, de leiders van de Verenigde partij werden gevangengenomen zonder rechtzaak, en de belastering van Nkrumah werd tot een misdaad gemaakt. De overheid riep de noodtoestand uit in 1961, en opnieuw in 1962. Eind 1963 begon Nkrumah de vrijheid van de rechterlijke macht te beperken. Een éénpartijensysteem werd geïntroduceerd in 1964.
Politieke instabiliteit
Op 24 februari 1966 werd Nkrumah, die op een staatsbezoek in China was, verdrongen door een militaire staatsgreep. Hij zocht in Guinea een toevluchtsoord, maar zijn medestanders in Ghana werden gearresteerd, en de Sovjet en Chinese technici, die Nkrumah binnen had gebracht, werden uit het land verdreven. Gedurende de volgende drie jaar werd Ghana bestuurd door een Nationale Bevrijdings Raad. In 1969 werd de macht overgebracht, onder een nieuwe grondwet, naar een burgerlijke overheid geleid door Kofi A. Busia. Busia echter werd verdrongen door een andere legerstaatsgreep in 1972, geleid door Kolonel Ignatius K. Acheampong. Acheampong schortte de grondwet op, verbood politieke activiteit, en hield vrijheid van de pers en activiteiten van vakbonden in bedwang. De militaire controle werd in 1974 wat verminderd, en een burgerlijke raad van advies voor politieke zaken en een raad voor economische planning werden opgericht. Acheampong werd echter gedwongen om in 1978 af te treden, om plaats te maken voor General Frederick W. Akuffo, die minder dan een jaar regeerde alvorens hij door luchtmacht luitenant Jerry Rawlings werd omvergeworpen. Met als belangrijkte doel het uitroeien van corruptie, liet Rawlings zowel Acheampong als Akuffo voor die misdaad executeren. In September 1979 stapte Rawlings op ten gunste van een verkozen burgerlijke voorzitter, Hilla Limann. Toen de economische omstandigheden verslechterden werd Limann verjaagd in een tweede staatsgreep geleid door Rawlings, op 31 december 1981 . Regerend als leider van de Tijdelijke Nationale Defensie Raad stelde Rawlings een strikt plan op dat de inflatie in bedwang hield en financiële steun uit het Westen aantrok, met inbegrip van steun van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. De munt werd regelmatig gedevalueerd in de vroege jaren '80. De landbouwproductie verhoogde en Rawlings herstructureerde met succes de knellendste leningen van Ghana. Ondanks zijn populariteit onder het volk moest het regime van Rawlings tijdens het decenium vele staatsgreeppogingen onderdrukken. Een referendum in april 1992 herbevestigde de constitutionele overheid en Rawlings, die nu als burger meedeed, won het voorzitterschap in de verkiezingen in november van dat jaar. De wetgevende verkiezingen een maand later bezorgden zijn Nationaal Democratisch Congres een overweldigende meerderheid-grotendeels omdat de verkiezingen door de vier belangrijkste oppositiepartijen werden geboycot. In juni 1994 leiden geschillen over land in het noorden tot etnisch geweld tussen zeven etnische groepen. De noodsituatie werd tijdelijk uitgeroepen en tussen de strijdende partijen werd een vredesovereenkomst gesloten. Nochtans was er vernieuwd etnisch geweld in Maart 1995.