Toegevoegd aan winkelmandje

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg
Inloggen | Registreren | Bekijk winkelmandje
Geiten leren tas Sunyani opruiming
Batik katoenen jumpsuit
sleutelhanger
toeareg ketting zilver
potmand Bolgatanga noorden van Ghana
Adinkra symbolen

AKOBEN

Krijgshoorn: symbool van waakzaamheid en strijdbaarheid. De hoorn wordt gebruikt als een strijdkreet.

De gestileerde krijgshoorn staat voor de bereidheid te strijden.

 

TAMFOA BEBRE

De vijand zal gaarstoven in zijn eigen sap.

 

Symbool van het belang om te leren van het verleden.

SESA WORUBAN

Ik zal mijn leven veranderen of transformeren.

Dit symbool combineert twee aparte adinkratekens, de “Morgenster”” die een nieuwe start van de dag kan betekenen, geplaatst in een “wiel”, dat voorstelt de wisseling van onafhankelijke bewegingen.

SANKOFA

Ga terug en neem het.

Symbool van het belang te leren van het verleden.

 

 

 

WOW FORO ADOBE

Slang klimmend in de raffiaboom.

Vanwege zijn doornen is de raffiaboom een erg gevaarlijke uitdaging voor de slang. Zijn bekwaamheid er in te klimmen is een voorbeeld van volharding en voorzichtigheid.

Het vermogen heldendaden te verrichten. Het behelst ook de vermaning daarbij voorzichtig en discreet te werk te gaan.

ODO NNYEW FIE KWAN

Liefde verliest nooit zijn weg naar huis.

Symbool van de kracht van de liefde.

NYAME NNWU NA MAWU

God sterft nooit, daarom kan ik niet sterven.

Dit symboliseert de onsterfelijkheid van iemands ziel, dat men ziet als een deel van God. Omdat mijn ziel na de dood met God zal rusten, kan ik niet sterven.

De onsterfelijkheid van de ziel die hier als in zichzelf besloten eenheid is weergegeven, wordt op deze wijze gesymboliseerd.

Teken van onsterfelijkheid. Nyame. Bowu, een held uit de geschiedenis van de Ashanti, zegt: Als God onsterfelijk is, zal ik alleen verdwijnen als hij dat ook doet. En als hij dat niet doet, zal ik het ook niet doen”.

NYAME BIRIBI WO SORO

God is in de hemelen. Een waarschuwing dat Gods woning in de hemel is, waar hij alle gebeden hoort.

 

NSOROMMA

Kind van de hemelen. Een waarschuwing dat God de vader over alle mensen waakt.

Wij zijn allemaal kinderen van God. Daaraan herinnert ons het symbool van de ster.

NKYINKYIM

Kronkelingen.

Symbool van initiatief, dynamiek en veelzijdigheid.

Dit tekens beschrijft een mens die bereid is zijn plichten onzelfzuchtig te vervullen. Het houdt ook een zekere onverbiddelijkheid in.

NKONSONKONSON

Een teken bij te dragen aan de gemeenschap, in eenheid ligt de kracht.

Dit is het teken van de wederzijdse verantwoording, waarbij echter niemand zijn individualiteit moet opgeven. Het staat ook voor samenwerking.

MMUSUYIDEE.

Dat wat ongeluk weghaalt.

Symbool van veel geluk en onschendbaarheid.

Dit symbool moet zuiverheid en geluk brengen doordat het aan de aanwezigheid van God herinnert.

MATE MASIE

Wat ik hoor, houd ik.

De onderliggende mening van de uitdrukking “Mate Masie is “: ïk begrijp het”. Begrijpen betekent wijsheid en kennis, maar het vertegenwoordigt ook het geduld om te begrijpen wat een ander heeft gezegd.KINTINKANTAN

Extra overdreven.

HYE WON HYE

Dat wat niet verbrand kan worden.

Dit tekens symboliseert de traditionele priesters die op vuur konden lopen zonder hun voeten te verbranden, een inspiratie voor anderen om moeilijkheden aan te gaan en te overwinnen.HWEMUDUA

Dit symbool beeldt het nastreven naar de beste perfectie uit, zowel in materiële als in immateriële zin.

Alle in Ghana vervaardigde producten dragen dit teken als waarmerk. Het staat voor de perfectie en de daarmee verbonden afschuw van onvolmaaktheid.

GYE NYAME

Alleen voor God.

Dit unieke en prachtige symbool is alomvertegenwoordigd in Ghana.

Het is het meest populaire teken in decoraties, een uitdrukking van het diepe religieuze karakter van de Ghanese bevolking.

Dit is het teken, dat ertoe aanzet niets te vrezen behalve God. Het is het hoogste adinkra-symbool en beschrijft de allesomvattende God en zijn almacht.

FUNTUNFUNEFU DENKYEMFUNEFU

Siamese krokodillen.

De Siamese krokodillen delen een maag en toch vechten ze voor hun voedsel. Dit populaire symbool herinnert er aan dat onenigheid en rivaliteit schadelijk is voor allen die erbij betrokken zijn.

Twee gekruiste krokodillen herinneren aan de eenheid in veelvoud. Het gaat hier om een van de meest voorkomende symbolen in Ghana, dat tot solidariteit en verdraagzaamheid oproept.

FIHANKRA

Huis erf.

Typische Akan (Asante) architectuur, de huizengemeenschap heeft slechts één ingang en één uitgang.

Dit is een gestileerde weergave van een huis, die associaties met zekerheid en geborgenheid opwekt.

ESE NE TEKREMA

De tanden en de tong.

De tanden en de tong spelen ieder een onafhankelijke rol in de mond. Ze kunnen in conflict komen, maar moeten samen kunnen werken.

Ons leven wordt gekenmerkt door samenwerking met anderen en door het feit dat we op de een of andere manier op elkaar zijn aangewezen. Bovendien herinnert het eraan hoe belangrijk vriendelijkheid in de omgang met mensen is.

EPA

Handboeien.

Symbool van slavernij en onderdrukking.

De vereenvoudigde handbellen herinneren eraan dat de wet boven de mensen staat.

DWENNIMMEN

Horens van rammen.

De bereidheid om te leren en wijsheid te ontwikkelen wordt met dit teken aangegeven. Het is ook een teken van deemoed.

DENKYEM

Krokodil.

De krokodil leeft in het water en toch ademt hij lucht. Dit demonstreert de mogelijkheid om zich aan te passen aan de omstandigheden

DAME-DAME.

Naam van een bordspel.

Symbool van intelligentie en vernuft.

Intelligentie en listigheid worden op deze manier uitgebeeld.

BIN NKA BI

Niemand zal een ander bijten.

Dit symbool waarschuwt tegen provocatie en strijd.

In dit motief worden de deugden van de gerechtigheid en de redelijkheid verenigd.

AKOMA NTOSO

Geschakelde harten.

Symbool van begrip en goedkeuring.

AKOMA.

Het hart.

Geduld en verdraagzaamheid. Wanneer de Agbo zeggen dat iemand het hart in zijn maag heeft, dan betekent dat, dat die persoon erg verdraagzaam is.

Welwillendheid, een stabiel karakter en geduld worden met dit teken geassocieerd.

AKOKONAN

Een kippenpoot.

Barmhartig, opvoeden.

De volledige naam van het symbool vertaalt: “de kip trapt op haar kuikens, maar ze doodt hen niet”. Dat is de ideale aard van ouders, die tegelijkertijd beschermend en corrigerend is. Een aansporing kinderen op te voeden maar hen tegelijkertijd niet te verwennen.

Een mens welke op geduldige wijze anderen onderwijst, wordt met dit symbool gekarakteriseerd. Het staat ook voor barmhartigheid en bescherming.

ADINKRAHENE

Hoofd van de Adinkra symbolen.

Van dit symbool wordt gezegd dat het een inspirerende rol heeft gespeeld in andere symbolen: het symboliseert het belang van de rol van een leider.

Grootmoedigheid, standvastigheid en zorgvuldigheid worden met deze vorm aangeduid.

 

Een ander geliefd symbool toont een vogel die zich omdraait om zijn verloren ei te vangen. Het is een teken van terugkeer, dat zegt dat het nooit te laat is om om te draaien en een nieuwe weg in te slaan als een mens zijn fout inziet.

Een tweede betekenis heeft betrekking op het Ashanti-spreekwoord ”Kijk naar je verleden, dan ken je je toekomst.

 Dit is het teken voor grootheid in elke relatie. De vier stippen hebben dezelfde betekenis van de vier windrichtingen.Het symbool van bescherming staat voor dapperheid.Het strakke hekpatroon wijst op nauwkeurigheid en oprechtheid.De zuiverheid van de ziel wordt in deze vorm weergegeven. Dit is het teken van spiritualiteit.

 Dit teken symboliseert onverschrokkenheid en moed. Het wijst op doorzettingsvermogen, ook als de omstandigheden tegenzitten. Nar boven toe worden de hinderlijke invloeden kleiner, dat wil zeggen dat bij vastberaden voortschrijden op de eenmaal gekozen weg de problemen steeds kleiner worden.Symbool van de ogen van de koning. Het staat voor de alomvertegenwoordigheid van de koning in zijn machtsgebied, want zijn ogen zien alles.

 Dit teken kon bij uitstekende prestaties worden “verleend”. Het vormt een hoge onderscheiding in de Ashanti-cultuur.Gestileerde voorstelling van het wapen van de koning. Het duidt op de grootheid en de macht van de koning.Het symbool van de verenigde harten. Het staat voor saamhorigheid.Dit teken, dat als een doorlopend patroon wordt toegepast, herinnert eraan dat een ernstige gezichtsuitdrukking niet persé op toorn en woede hoeft te wijzen.

 De afbeelding van de doodsladder herinnert de mensen eraan dat ze uiteindelijk allemaal dezelfde weg moeten gaan.De gestileerde haardracht van een held staat voor dapperheid en onbevreesdheid.Het symbool van overvloed bestaat uit vier vereenvoudigde porseleinslakkenhuizen. Deze zeldzame slakkenhuizen waren in het oude Afrika een betaalmiddel.Het motief voor plichtsbewustzijn.Maan en sterren staan voor zachtmoedige eigenschappen, zoals trouw, mildheid en vertrouwen.Dit teken staat voor trots en grootheid. Het is echter ook op te vatten als een waarschuwing voor hoogmoed.Het zegel van de wet. Het staat voor gerechtigheid (volgens de door mensen gemaakte wetten) en autoriteit.Dit in alle windrichtingen wijzende symbool wijst op kracht, volharding en vertrouwen.De gekruiste ceremoniële zwaarden van de koning wijzen op de autoriteit van de regering.Sterk vereenvoudigd motief van een stevig gebouwd, goed geventileerd huis.Dit teken is een waarschuwing voor jaloezie. Het bestaat uit gestileerd foufouzaad. Foufou is een graansoort en een belangrijk voedingsmiddel.Hier symboliseert een bundel kolanoten welstand en overvloed.Oprechtheid wordt aangegeven door vijf gelijkmatig gerangschikte cirkels.De gestileerde kapsels van de dienaressen van de koningin-moeder staan voor de dienstvaardigheid.Dit symbool herinnert aan de alomvertegenwoordigheid van God.

Pempamsie. Het teken van onverwoestbaarheid en kracht van de gemeenschap, wordt met de volgende spreuk verbonden:

een bezem gebonden met banden van bloed, trouw en zorg van de een voor de ander. Een kleed in vele kleuren, genaaid als een teken, als kracht. Wie zich wil afzonderen, zal zijn dwergkracht zien breken, zijn schoonheid versnippert.De gestileerde kam wijst op de vrouwelijke deugden zoals consideratie, voorzichtigheid, beleid en tederheid.Dit teken belichaamt de eigenschappen van waakzaamheid, behendigheid en vrolijkheid.Dit symbool staat voor lichamelijke en geestelijk-psychische kracht.Een historisch teken dat voor een groep staat.

 

 Dit patroon vertelt van de wijsheid en de kennis van de samenhang van de dingen en de wereldorde. Bovendien wijst het op voorzichtig gedrag.

 Hiermee worden de hardheid en het doorzettingsvermogen van een zelfbewust mens aangeduid.Het vereenvoudigde beeld van een trommel kan een krijgstrommel zijn of een trommel die de tijd aangeeft. Vroeger werd bij de Ashanti het tijdstip bepaald aan de hand van de lengte van de eigen schaduw en op veel plaatsen met trommelslagen verkondigd.Dit teken schetst de macht die zich zowel over de vier windrichtingen als over de vier elementen uitstrekt. Het staat bovendien voor het respect voor recht in deze gebieden.Deze symbolische verstrengeling is op te vatten als een waarschuwing voor huichelarij en onwaarheid.Het achterhoofd van het stamhoofd Gyawus wordt hier in deze gestileerde vorm afgebeeld. Het motief herinnert aan zijn vlucht.Hier is het mes van de scherprechter in vereenvoudigde vorm te zien.De eenheid met God en het daarmee gepaard gaande vertrouwen in de goddelijke leiding.Een omheining in gestileerde vorm. Het moet associaties met zekerheid en liefde opwekken.Dit symbool herinnert eraan dat de toekomst op het verleden wordt gebouwd.Dit is het teken voor standvastigheid en bereidwilligheid.